Autocad Nedir?GİRİŞ
Autocad Nedir?
Ekran Menü ve Araç Çubukları
Dosya İşlemleri
Komut Çalıştırma Yöntemleri
Koordinat Sistemi

ÇİZİM YÖNTEMLERİ
Çizim Yöntemleri
Mutlak Korrdinatlara Göre Çizim
İzafi Koordinatlara Göre Çizim
İzafi Kutupsal Koordinatlara Göre Çizim
Koordinatsız (Sadece Mesafe Girerek)Çizim
Açı Kullanarak Çizim

UYGULAMALAR
1.Uygulama
2.Uygulama
2.Uygulama (Korrdinatsız)
3.Uygulama
4.Uygulama
5.Uygulama

ÇİZİM AYARLARI
Ölçü Birimi ayarlama
Çizim Sınırlarını Ayarlama(Limits Komutu)
Durum Düğmeleri
Nesne Kenetleme
Görüntü İşlemleri 1(zoom Komutları)
Görüntü işlemleri 2(zoom Komutları)

ÇİZİM KOMUTLARI
Çizgi Çizme (Line Komutu)
Çember Çizme (Circle Komutu)
Yay Çizme (Arc Komutu)
Dikdörtgen Çizme(Regtanglel Komutu)
Çokgen Çizme (Polygon Komutu)
Elips Çizme (Ellipse Komutu)
Bileşik Çizgi(Pline Komutu)

UYGULAMALAR
6.Uygulama
7.Uygulama
8.Uygulama
9.Uygulama
10.Uygulama
11.Uygulama

DÜZENLEME KOMUTLARI
Silme(Erase Komutu)
Obje Seçme Yöntemleri
Kopyalama(Copy Komutu)
Taşıma(Move Komutu)
Döndürme(Rotate Komutu)
Aynalama(Mirror Komutu)
Öteleme(Offset Komutu)
Array Komutu 1
Array Komutu 2
Extend(Uzatma Komutu)
Budama(Trim Komutu)
Pah Kırma(Chamfer Komutu)
Radüs Verme,Köşe Yuvarlatma(Filet Komutu)
Koparma(Break Komutu)
Scale Komutu
Stretch Komutu
Point ve Point Style Komutu
Divide ve Measure Komutu
Tarama (Hatch Komutu 1)
Tarama (Hatch Komutu 2)
Multiline, Multine Style ve Multiline Edit

UYGULAMALAR
12-13. Uygulama
14.Uygulama
15.Uygulama
16.Uygulama
17.Uygulama
18.Uygulama
19.Uygulama
20.Uygulama
21.Uygulama
22-23-24.Uygulama
25-26.Uygulama
27.Uygulama
28.Uygulama
29-30.Uygulama
31.Uygulama
32.Uygulama

YAZI YAZMA KOMUTLARI
1-Yazı Yazma (Mtext Komutu)
2-Yazı Yazma ve Düzenleme(Text Edit ve Text Komutu)
Yazı Sitili Oluşturma (Stiyle Komutu)

KATMANLAR(Layer)ve ÇİZGİ ÇEŞİTLERİ
Çizgi Çeşitlerinin Yüklenmesi ve Özellikleri
Katmanlar 1(Layer 1)
Katmanlar 2(Layer 2)

UYGULAMALAR
33.Uygulama
34.Uygulama
35.Uygulama
36.Uygulama

ÖLÇÜLENDİRME KOMUTLARI
Ölçülendirme 1
Ölçülendirme 2
Ölçülendirme 3
Ölçülendirme 4
Ölçülendirme Düzenleme Komutları
Ölçülendirme sitili 1(Dimension Style)
Ölçülendirme sitili 2(Dimension Style)
Ölçülendirme sitili 3(Dimension Style)

DÜZENLEME KOMUTLARI-2
Özellikler(Properties Komutu)
Özellik Kopyalama (Match Properties Komutu)
Secenekler(Options Komutu)
Dosya Şablonu Oluşturma

UYGULAMALAR
37.Uygulama
38.Uygulama
39.Uygulama
40.Uygulama
41.Uygulama
42.Uygulama
43.Uygulama

BLOKLAR
Blok Oluşturma ve Yerleştirme
Dış Referansler-External Referense(Xref Komutu)
Resim(image),OLE Object Yerleştirme ve İmport

UYGULAMALAR
44.Uygulama
45.Uygulama
46.Uygulama
47.Uygulama
48.Uygulama
49.Uygulama
50.Uygulama
51.Uygulama
52.Uygulama
53.Uygulama
54.Uygulama
55.Uygulama Çivata Çizim
55.Uygulama Çivata Çizimi Devamı
56.Uygulama Somun Çizimi

İZOMETRİK ÇİZİMLER
İzometrik Çizim
İzometrik Çember
İzometrik Kesit İzometrik Ölçülendirmeler

PLOT(RESİM ÇİZDİRME)
Page Setup(Sayfa Ayarlama)
Plot (Yazdırma)Komutu

UYGULAMALAR
57.Uygulama
58.Uygulama
59.Uygulama
60.Uygulama
61.Uygulama
62.Uygulama
63.Uygulama
64.Uygulama
65.Uygulama
66.Uygulama
67.Uygulama
68.Uygulama
69.Uygulama
70.Uygulama

ÜÇ BOYUTLU ÇİZİMLER
Üç Boyutlu Çizimlere Giriş
Üç Boyutlu Bakış Yönleri(View Araç Çubuğu Komutları)

KATI MODELLEME

Katı Model Çizme-1-( İlkel Katılar)
a)Katı Modellemeye Giriş ve Katı Bir Kutu Çizme
b)Küre ve Silindir Çizme
c)Koni ve Takoz Çizme
d)Simit Halkası Çizme

UCS Sistemi (Kullanıcı Kordinat Sistemi) Komutları
a)UCS Komutu
b)Diyolog Kutusu Yardımıyla UCS
c)New UCS (Ucs Araç Çubuğu Komutları)
d)UCS İkonu

Katı Model Çizme-2
a)Extrude (Uzatma)Komutuyla Katı Model Çizme
b)Revolve(Döndürme) Komutuyla Katı Model Çizme
c)Slice(Kesme)Katı Model Kesme
d)Section (Katı Modelin Kesitini Ouşturma)Interfere Komutu

Katı Model Düzenleme
a)Union (Birleştirme),Subtract(Çıkarma) ve İntercest
b)Yüzeyleri Uzatma
c)Yüzey Taşıama, Öteleme, Döndürme ve Silme
d)Yüzeye Eğim Verme Kopyalama ve Renk Verme
e)Kenar Kopyalama ve Boyama
f)Kavis Verme Ve Pah Kırma Komutları
g)Diğer Düzenleme Komutları

Tel Kafes ve Yüzey Modelleme
a)Tel Kafes ve Yüzey Modelleme-1
b)Tel Kafes ve Yüzey Modelleme-2
c)Tel Kafes ve Yüzey Modelleme-3

Üç Boyut Düzenleme Komutları
3D Array Komutu
Rotate 3D ve Mirror 3D Komutları Align(Hızalama)Komutu
3D Orbit Komutları
Çizim Görüntü Kalitesi Komutları
Shade(Gölgelendirme)Komutu
View ports(Bakış Alanları Oluşturma)
Model Boşluğu ve Kağıt Boşluğu
Üç Görünüş Çıkarma
Kaplama(Render)İşlemleri
Lights(Işık) Komutu
Scenes(Sahne)Komutu
Materials(Malzeme)Komutu
Render Komutu

UYGULAMALAR
71-72.Uygulama
73-74.Uygulama
75.Uygulama
76.Uygulama
77.Uygulama
78.Uygulama
79.Uygulama
80.Uygulama
81.Uygulama
82.Uygulama
83.Uygulama
84.Uygulama (Sehba)
84.Uygulama (Render)
85.Uygulama (Namlu)
86.Uygulama (Tekerlek)
87.Uygulama (Diğer parçalar)
88.Uygulama (Montaj ve Render)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder